Blanokřídlí v Praze

Výrazné oteplení v polovině února je potřeba zaznamenat.

Výrazné oteplení v polovině února je potřeba zaznamenat.Ve dnech 15. až 19. 2. 2019 bylo natolik teplo, že z úlů vylétaly včely. Neobvyklé je to, jak bylo teplo několik dnů za sebou. Krátká únorová oteplení třeba na chvilku na odpoledne bývala i v dřívějších letech. Je to velká změna ve srovnání s minulými desetiletími. Ze svého dětství si totiž pamatuju, jak jsme v únoru mívali třeba 3 týdny tzv. uhelné prázdniny. Tenkrát před téměř šedesáti lety bývaly v únoru takové mrazy, že na vytápění školních budov chybělo uhlí.
Letos jsem 17. února fotografovala včely, jak sbíraly nektar a pyl na rozkvetlém vřesovci v Botanické zahradě v Troji.


Zimní sčítání netopýrů.

Zimní sčítání netopýrů.Každý rok na konci ledna a začátkem února probíhá velké sčítání zimujících netopýrů. Je to dobře vybraný termín, zdá se, že v této době netopýři spí docela tvrdě a krátké a ohleduplné chování lidí v jejich blízkosti je neprobouzí.
Každý druh netopýra má trochu jiné požadavky na místa, kde chce přezimovat. Já byla pozvána do míst, kde byl druh netopýr velký.


Zobrazit více
Čalounice obecná

Čalounice obecnáčeleď: Čalounicovití - Megachilidae

Čalounice obecná je dlouhá jen 8 až 12 mm. Samička má břišní sběráček rezavý - na zdejším obrázku je žlutě zbarvený od pylu rostlin.
S dospělci se lze v přírodě setkat od června do srpna. V teplých oblastech je to hojný druh. Sbírá nektar a pyl z mnoha druhů rostlin. Hnízdí v původních dutinách na rozmanitém podkladu, v mrtvém dřevě, v suchých lodyhách, ve zdech, často i v umělých hnízdech.


Pískorypka malá

Pískorypka maláčeleď: Pískorypkovití - Andrenidae

Pískorypka malá je drobný druh, je dlouhá jen 5 až 7 mm. Patří do skupiny více než dvaceti velmi malých druhů pískorypek, které si jsou navzájem podobné. Druhy se dají rozlišit pod mikroskopem, podle kopulačního ústrojí samců.
Pískorypka malá má černé tělo, málo ochlupené, a nevýrazné pásky na zadečku. Má 2 generace do roka. První se ukazuje už koncem března, a samičky přežívají až do května. Druhá generace má letovou periodu od konce června do srpna. Letní generace vyhledává přednostně miříkovité rostliny. V ČR je to od nížin až do hor velmi hojný druh.
Na zdejších fotografiích je samička, která sbírá nektar a pyl na květech srpku obecného.


Zobrazit více
Zeravinec japonský

Zeravinec japonskýčeleď: Cypřišovité - Cupressaceae

Zeravinec japonský pochází z horských oblastí japonských ostrovů. U nás se s ním lze setkávat v parcích a zahradách jen málo, i když je nejkrásnější ze všech u nás pěstovaných jehličnanů této čeledi. Vyžaduje totiž vyšší vzdušnou vlhkost, a v některých letech může být potíž i s mrazuvzdorností.
Hlavním rozlišovacím znakem jsou nápadně široké koncové větévky (až 6 mm) s výraznou bělavou kresbou na rubu. Roste velmi pomalu.


Zeravec východní (zerav východní)

Zeravec východní  (zerav východní)čeleď: Cypřišovité - Cupressaceae

Zeravec východní je druh, který pochází ze severní Číny. Hodně se pěstuje v jižní Evropě, u nás není úplně odolný mrazu - proto jsou v Čechách k vidění jen mladší, menší stromky zeravce východního, starší stromy v minulosti zlikvidovala některá mrazivá zima (nebo mají starší stromy nehezký tvar, snad v důsledku mrazových poškození). Vzhledem k oteplování klimatu se ale může stát jeho pěstování v městských parcích a zahradách perspektivní. Na rozdíl od většiny ostatních jehličnanů totiž snáší sucho i mělké půdy.
Důležitým rozlišovacím znakem jsou větévky uspořádáné ve svislé rovině.


Zobrazit více

Logo Praha 6 Projekt vzniká za podpory Městské části Praha 6