Blanokřídlí v Praze

Při velkém horku a suchu nektar v květech zasychá.

Při velkém horku a suchu nektar v květech zasychá.Ale přesto není potřeba mít strach o opylení ovocných stromů. Hmyz vylétá na květy brzy ráno, případně navečer, a k opylení v pořádku dojde. Extrémní teplotní výkyvy letošního jara ale pro přírodu příznivé nejsou, vykvetlo všechno najednou, včely pak opylování nestíhají.
Proto je potřeba si vážit i těch maličkých včel samotářek, které jsou skromnější.
Na horním obrázku je pískorypka dvoubarvá (Andrena bicolor) na květu slivoně.


Na chvilku v pražské Dendrologické zahadě.

Na chvilku v pražské Dendrologické zahadě.Hned u vchodu, i potom v zadní části zahrady, upoutávají pozornost kvetoucí pěnišníky. Mají tu různé kutivary z okruhu pěnišníku sibiřského a časného.
Překvapil mne na nich větší počet čmeláků a dalších druhů včel samotářek, občas se nechali i fotografovat.
Na jiných rostlinách, třeba na různých dymnivkách, byli čmeláci taky, ale pohybovali se na nich tak rychle, že je fotoaparát nestíhal zaostřit.


Zobrazit více
Drvodělka fialová

Drvodělka fialováčeleď: Včelovití - Apidae

Drvodělka fialová je veliká samotářská včela. Je dlouhá až 25 mm, a tvarem těla připomíná čmeláky. Je to nápadný druh, pozornost upoutává hlavně tmavá (černá) barva těla, a tmavší křídla, která se za slunečného počasí lesknou kovově fialovomodře.
Na Moravě je tento druh hojnější, v Čechách je k vidění dost vzácně. V Praze není úplně vzácná, ale většinou se pohybuje v korunách stromů, kam na ní není vidět.


Olejnice žlutonohá

Olejnice žlutonoháčeleď: Pilorožkovití - Melittidae

Olejnice žlutonohá se podobá olejnici vrbinové. Liší se zejména tím, že se zjara objevuje dřív. Proto ta olejnice žlutonohá zpočátku navštěvuje dříve kvetoucí vrbinu tečkovanou nebo vrbinu penízkovou, až později i vrbinu obecnou.


Zobrazit více
Sasanka pryskyřníkovitá

Sasanka pryskyřníkovitáčeleď: Pryskyřníkovité - Ranunculaceae

Sasanka pryskyřníková je v přírodě vzácnější. Často je ale k vidění v sadech a parcích, jako pozůstatek dřívějšího pěstování.
Daří se jí na místech s dostatkem vody v půdě a také dostatek přístupných živin.
V termínu kvetení sasanek kvete i mnoho dalších druhů rostlin, a hmyz dává obvykle přednost jiným květům. Na sasankách bývají vidět jen nejdrobnější hmyzáčci.


Vrba lýkovcová

Vrba lýkovcováčeleď: Vrbovité - Salicaceae

Vrba lýkovcová je u nás původní jen na východní Moravě v podhůří a na horách v Karpatech. Lidi vypěstovali od druhu vrba lýkovcová celou řadu klonů. Pěstování těchto několika různých samčích klonů vrby lýkovcové je oblíbené zejména mezi včelaři.
Vrba lýkovcová kvete koncem března a začátkem dubna, nakvétá pár dnů po vrbě jívě. Má veliké jehnědy (kočičky), které rozkvétají postupně. Včelám a čmelákům i dalším druhům hmyzu poskytují mnoho nektaru a pylu po dlouhou dobu.


Zobrazit více

Logo Praha 6 Projekt vzniká za podpory Městské části Praha 6