Nematus lucidus Nematus lucidus - pilařka slívová

od Hanka

čeleď: Pilatkovití - Tenthredinidae

Pilařka slívová (Nematus lucidus) je dlouhá 6 až 11 mm. Je to u nás všude rozšířený a hojný druh. Její larvy se vyvíjejí na trnkách a na mnoha jiných druzích slivoní, někdy i na hlohu nebo na růžích. Má 2 generace do roka, proto se lze setkávat s létajícími dospělci od dubna až do srpna.
Přezimují ve stadiu předkukly v pevných kokonech v zemi.
Červené zbarvení zadečku je proměnlivé, někdy je červeně zbarvený celý zadeček nebo naopak je červená barva redukovaná.

Číst více

Neosmia bicolor Zednice dvoubarvá

od Hanka

čeleď: Čalounicovití - Megachilidae

Zednice dvoubarvá (Neosmia bicolor) je velká jen 8 až 10 mm, ale velmi nápadná zbarvením. Zjara se objevuje už koncem března.
Patří do skupiny zednic, které hnízdí v prázdných ulitách plžů. Zednice dvoubarvá si vybírá jen středně velké ulity, v každé ulitě bývá jediná plodová komůrka, vyjímečně víc.
Sbírá nektar a pyl z mnoha druhů rostlin.

Číst více

Neuroterus numismalis Žlabatka penízková

od Hanka

čeleď: Žlabatkovití - Cynipidae

Žlabatka penízková (Neuroterus numismalis) je na území Prahy vzácnější. Podařilo se mi jí najít pouze v Dendrologické zahradě v Průhonicích (30. 9. 2016).
Má podobný vývoj jako žlabatka hrášková. Také má 2 generace do roka, vytváří 2 odlišné typy hálek, oba vyrůstají na dubových listech.

Číst více

Neuroterus quercusbaccarum Žlabatka hrášková (lentilková)

od Hanka

čeleď: Žlabatkovití - Cynipidae

Žlabatka hrášková (Neuroterus quercusbaccarum) je naše nejhojnější žlabatka. Na fotografii jsou podzimní hálky žlabatky hráškové na listu dubu. Je to velmi hojný druh žlabatky, na dubu letním a dubu zimním téměř všudypřítomný.
Tato žlabatka má 2 generace do roka, vytváří 2 odlišné typy hálek.

Číst více

Nomada Nomáda - popis rodu

od Hanka

čeleď: Včelovití - Apidae

Nomády (Nomada sp.) jsou hnízdní paraziti u samotářských druhů včel.
V ČR jich žije 70 druhů.
Nomády často létají nízko nad zemí a hledají vstupy do hnízdeček hostitelských druhů včel. Pokud najdou otevřenou komůrku, kterou samotářská včela ještě nestihla úplně zásobit pylem a nektarem, nomády tam ukryjí svoje droboučké vajíčko do izolační vrstvy stěny komůrky. Vylíhlá larva nomády pak odstraní hostitelské vajíčko a sama se živí na pylonektarových zásobách v komůrce.

Číst více

Nomada bifasciata Nomáda dvouskvrnná

od Hanka

čeleď: Včelovití - Apidae

Nomáda dvouskvrnná (Nomada bifasciata) je hnízdní parazit u pískorypky páskované (Andrena gravida). V Praze je to hojný druh.
Dospělci jsou v přírodě vidět od dubna.

Číst více

Nomada fabriciana Nomáda červená

od Hanka

čeleď: Včelovití - Apidae

Nomada červená (Nomada fabriciana) je hnízdní parazit u pískorypek, zejména u druhu pískorypka dvoubarvá(Andrena bicolor). Shoduje se s hostitelským druhem v tom, že má 2 generace do roka.
Je to hojný druh. Velikost 7 až 10 mm.

Číst více

Nomada flava Nomáda žlutá

od Hanka

čeleď: Včelovití - Apidae

Nomáda žlutá (Nomada flava) je velká 8 až 14 mm. Místy je to hojný druh. Dospělci létají od dubna do června.
Podobně jako všechny nomády, i nomáda žlutá je hnízdní parazit.
V Praze je hlavním hostitelským druhem je pískorypka lesklá ( Andrena nitida). Může parazitovat i u dalších druhů pískorypek, zejména u druhů pískorypka písčinná ( Andrena carantonica) a pískorypka ryšavá (Andrena fulva).
Na horních dvou fotografiích je sameček, jak se krmí ve vrbové jehnědě.

Číst více

Nomada flavoguttata Nomáda žlutotečná

od Hanka

čeleď: Včelovití - Apidae

Nomáda žlutotečná (Nomada flavoguttata) je drobný druh, je dlouhá jen 5 až 7 mm. Je to hnízdní parazit u několika druhů pískorypek, zejména u pískorypky malé (Andrena minutula). Může mít dvě generace do roka, podobně jako její hostitelé. Proto se s ní lze setkat od konce března až do srpna.
V ČR je to hojný druh, rozšířený od nížin až do hor.

Číst více

Nomada flavopicta Nomáda žlutoskvrná

od Hanka

čeleď: Včelovití - Apidae

Nomáda žlutoskvrná (Nomada flavopicta) je dlouhá 8 až 11 mm. S dospělci se lze v přírodě setkat od června do září. U nás žije pouze na teplých místech v nižších polohách.
Je to hnízdní parazit u pilorožek (Melitta sp.). Nejčastěji se s ní lze setkávat na hnízdištích pilorožky zdravínkové (Melitta tricincta).

Na zdejších fotografiích je sameček.

Číst více

Nomada fucata Nomáda obecná

od Hanka

čeleď: Včelovití - Apidae

Nomáda obecná (Nomada fucata)se vyvíjí jako hnízdní parazit u pískorypky obecné (Andrena flavipes). A stejně jako její hostitelský druh má 2 generace do roka. Proto se lze s dospělci nomády obecné setkávat na různých květech od dubna až do srpna. Právě tím se odlišuje od velmi podobné nomády dvouskvrnné (Nomada bifasciata), která má v roce jen jednu generaci a v přírodě se s ní lze setkat jen v jarních měsících.
Na horní fotografii je samička letní generace na květu heřmánkovce, který kvete až ve druhé polovině roku.

Číst více

Nomada lathburiana Nomáda ryšavá

od Hanka

čeleď: Včelovití - Apidae

Nomada ryšavá (Nomada lathburiana) je hnízdní parazit u některých druhů pískorypek, v Praze hlavně u pískorypky popelavé (Andrena cineraria).
Je to hojný druh. Je dlouhá 9 až 12 mm - to je mezi nomádami velký druh.
Na horním obrázku je samička.
Jedním z rozlišovacích znaků jsou rezavé chloupky na hrudi a na hlavě.

Číst více

Nomada moeschleri Nomáda dvouzubá

od Hanka

čeleď: Včelovití - Apidae

Nomáda dvouzubá (Nomada moeschleri) byla ještě nedávno v ČR neznámý druh. Nyní je dost rozšířená od nížin do hor. Má ráda světlé lesy a jejich okraje. Její hostitelský druh zatím není známý.
Dospělci létají v přírodě od dubna do června. Je dlouhá 8 až 11 mm. Má na velké ploše nápadně červený zadeček. Od podobných druhů se liší dvouzubými kusadly.

Číst více

Nomada pleurosticta Nomáda červenoboká

od Hanka

čeleď: Včelovití - Apidae

Nomada červenoboká (Nomada pleurosticta) je dlouhá 9 až 11 mm. Její letová perioda je v červnu a v červenci. Tento druh je hnízdní parazit u pískorypky čekankové (Andrena polita).
V Čechách se vyskytuje jen na nejteplejších lokalitách.

Na fotografiích je sameček.

Číst více

Nomada ruficornis Nomáda rudonohá (rudorohá)

od Hanka

čeleď: Včelovití - Apidae

Nomáda rudonohá (Nomada ruficornic) je dlouhá 7 až 11 mm. Je to hnízdní parazit u pískorypky úhledné (Andrena haemorrhoa).
V ČR je to hojný druh, zejména žije ve světlých lesích. Létá od dubna do června.
V klidu mívá křídla složená nad tělem. Svůj barevný zadeček ukazuje jen v pohybu.

Číst více

Nomada signata Nomáda značená

od Hanka

čeleď: Včelovití - Apidae

Nomáda značená (Nomada signata) je dlouhá 8 až 13 mm. Je to hnízdní parazit u pískorypky ryšavé (Andrena fulva). Letová perioda dospělců je od dubna do poloviny června. V ČR se vyskytuje od nížin až do hor, ale jen nehojně. Všude se lze setkávat jen s jednotlivými kusy.
Na fotografiích je sameček. (Samičku se mi zatím fotografovat nepodařilo.)

Číst více

Nomada succincta Nomáda pruhovaná

od Hanka

čeleď: Včelovití - Apidae

Nomáda pruhovaná (Nomada succincta) je dlouhá 10 až 13 mm. S dospělci se lze v přírodě setkat od dubna do června.
Je to hnízdní parazit u několika druhů pískorypek, zejména u pískorypky lesklé (Andrena nitida) a u pískorypky černolesklé (Andrena nigroaenea). Má ráda teplé lokality, je to mediteránní druh, hojný v jižní Evropě, a v souvislosti s oteplováním u nás se šíří i tady.
Od ostatních druhů nomád se samičky snadno rozliší podle barevné kresby vpředu na hlavě.

Číst více