Blanokřídlí v Praze

O starodávné cestě z Levého Hradce na Pražský hrad.

O starodávné cestě z Levého Hradce na Pražský hrad.V dávných časech byl hlavním sídlem Přemyslovců Levý Hradec. Bořivoj I se ale rozhodnul, že se mu víc líbí lokalita, kde je nyní postavený Pražský hrad, a postupně se tam začal přestěhovávat. Jeho následovníci už potom žili převážně v místech dnešního Pražského hradu, Levý Hradec ale stále zůstával důležitým přemyslovským centrem ještě nejméně další dvě století.
Původní starodávná cesta, která spojovala Levý Hradec s Pražským hradem, je částečně zachovaná doposud v úseku zhruba od kostela sv. Matěje do Lysolaj.
Na horní fotografii je vpředu pole u Lysolaj, uprostřed je kostel sv. Matěje a v pozadí je vidět Pražský hrad, tedy přesněji - je vidět chrám sv. Víta. A ty ošklivé mrakodrapy úplně vzadu jsou až na Pankráci. Někdy se stane, že má člověk štěstí a překvapí ho nádherný výhled z vršku na poli. Přímo z té starodávné cesty výhled není, po více než tisíciletém používání totiž vede v hlubokém úvozu.


Pojďte pomoci přírodě na louku na Hůrce!

Pojďte pomoci přírodě na louku na Hůrce!Louka na Hůrce je v Praze první přírodní lokalita, na které je péče zaměřená na podporu zdejších původních druhů hmyzu. To je zásadní rozdíl proti uměle založeným hmyzím loučkám. Při umělém vysévání nakoupeného osiva květnatých luk se totiž doporučuje nejdřív strhnout vrchní ornici. Tím se ale úplně zničí všechno původní společenství hmyzu a rostlin.
Louka na Hůrce je hodnotná právě tím, že zde probíhá podpora původního společenství.


Zobrazit více
Nomáda proužkovaná

Nomáda proužkovanáčeleď: Včelovití - Apidae

Nomáda proužkovaná (Nomada striata) je dlouhá 9 až 11 mm. Je to hnízdní parazit u pískorypky jetelové (Andrena wilkella) a pravděpodobně i u dalších příbuzných druhů pískorypek.
Nomáda proužkovaná je u nás vzácná, ačkoliv její hostitelský druh pískorypka jetelová je tu velmi hojný. Zdá se, že hostitelské pískorypky se umí napadení bránit. Že by pískorypky dokázaly parazitická vajíčka objevit a ze svých hnízdeček odstraňovat?
V literatuře se píše, že nomáda proužkovaná vytváří 2 generace do roka. Je na tom ale neobvyklé, že její hostitelský druh pískorypka jetelová má u nás jen jednu generaci během roku.

Na zdejších fotografiích je pouze sameček.


Hrabalka černoskvrnná

Hrabalka černoskvrnnáčeleď: Hrabalkovití - Pompilidae

Hrabalka černoskvrnná (Caliadurgus fasciatellus) je dlouhá 6 až 13 mm. V teplých oblastech ČR je to hojný druh. Se samičkami se u nás lze setkávat od června do října, samečkové žijí kratší dobu, létají od června do srpna.
Samička vyhrabává v zemi kolmou chodbu s komůrkou na konci. Jako zásobu potravy pro svoje larvy loví různé pavouky, hlavně křižáky a také čelistnatky. Pavouky trvale ochromuje vpichem žihadla do ústní partie.
Hrabalka černoskvrnná se vyznačuje velmi aktivním těkavým pohybem, na fotografiích je téměř nemožné mít zaostřené obrázky.


Zobrazit více
Netýkavka malokvětá

Netýkavka malokvětáčeleď: Netýkavkovité - Balsaminaceae

Netýkavka malokvětá je jednoletá bylina, která se u nás v posledních desetiletích velmi šíří. Je původní v rozsáhlém areálu jižní části sibiře a jejího širokého okolí. Daří se jí na vlhčích zastíněných místech, v našich lesích teď často vytváří souvislý podrost. Vytlačuje naše původní byliny.
Nejvíc si na ní stěžují houbaři. Samotnému růstu hub netýkavky pravděpodobně nevadí, jenže uvnitř netýkavkového porostu nejsou houby vidět a proto je tam houbaři nemohou najít.


Zvonek klubkatý

Zvonek klubkatýčeleď: Zvonkovité - Campanulaceae

Zvonek klubkatý je vytrvalá bylina. Daří se mu v teplých oblastech, roste zejména na kamenitých stráních a na skalních stepích. V posledních letech se jeho výskyt stává vzácnější. Odborníci u tohoto druhu zvonku rozlišují několik subspecií, někteří to ale hodnotí pouze jako vnitrodruhovou variabilitu.
Květy zvonku klubkatého navštěvuje mnoho hmyzu. Hojně jsou na něm vidět včely medonosné i včely samotářky. Nejvíc se v porostu zvonku klubkatého vyskytují dělnice čmeláka skalního. V termínu kvetení zvonků klubkatých jsou hnízdečka čmeláků skalních na vrcholu rozvoje, krmí larvy, ze kterých se vylíhne mladá pohlavní generace.


Zobrazit více

Logo Praha 6 Projekt vzniká za podpory Městské části Praha 6