Čmelák rolní Bombus pascuorum


čeleď: Včelovití - Apidae

Čmelák rolní (Bombus pascuorum) je jeden z našich nejhojnějších druhů čmeláků. Přezimující samičky vyletují už koncem března, některé jejich kolonie vytrvávají za příznivých podmínek až do listopadu.
Matka po přezimování hledá místo pro založení hnízdečka. U druhu čmelák rolní je přednostně vybírané místo v trávě, spíš na rozhraní travnaté plochy a keřů. Hnízda bývají většinou na povrchu ve spleti vegetace, někdy i těsně pod povrchem. Když matka vybere vhodné místo, začne v okolí sbírat mech a trávu a vytvoří malou dutou kouli, její stěny částečně spojí a utěsní voskem. Potom vystaví z vosku buňku, kterou vyplní pylem a naklade navrch vajíčka. K tomu připojí kapsy s dalším pylem a nektarem, který je potravou pro čmeláčí larvy.


Hnízdečka čmeláka rolního velmi poškozuje strojové sečení travnatých porostů. Na pastvinách mají čmeláci větší šanci, že se zvířata na pastvě jejich hnízdečku vyhnou.

/Čmelák rolní, detail.
Čmelák rolní patří mezi druhy s dlouhou hlavou a s dlouhým sosákem. Matky mají sosák dlouhý až 15 mm, dělnice jen 12 - 13 mm.
Navštěvuje mnoho různých druhů rostlin. Umí si poradit i s opylováním takových velkých květů, jaké jsou pro jiné druhy hmyzu nedostupné.

Na horních dvou fotografiích je samička na hluchavce žluté (pitulníku).

Zbarvení na hrudi je proměnlivé od červenohnědé po šedočernou, zadeček také bývá zbarvený s různou intenzitou žlutavé a červenavé barvy.
Fotografie tmavě zbarvené dělnice.
/Čmelák rolní, dělnice.

Zejména samečci bývají parádníci s dlouhýma nohama.
/Čmelák rolní, sameček, na květu rostliny štětka barvířská.

Samečci čmeláka rolního mají vlnkovaná tykadla.
/Čmelák rolní, sameček na odletu.
Fotografie samečků a tmavé dělnice na květu rostliny štětka planá.

Sameček na květu pcháče zelinného. Má světlejší zadeček, než je běžné. Tento druh je barevně hodně variabilní.
/Čmelák rolní, sameček, na pcháči zelinném.

Ještě zobrazení zadečku samičky, jak sbírá pyl.
/Čmelák rolní, samička, fotografie zezadu.

Svým dlouhým sosákem dosáhne k nektaru i do takových květů, které mají sladký nektar uložený skutečně hluboko uvnitř květu. Na fotografii saje nektar v květu rostliny lnice květel.
/Lnice květel a čmelák rolní otevírá květ.

Dělnice na květech hrachoru širokolistého.
/Čmelák rolní a květy hrachoru širokolistého.
/Čmelák rolní saje z květu hrachoru širokolistého.
/Čmelák rolní, zaostřeno na křídla.

Na třezalce se čmeláci živí jenom pylem, nektar se v květech třezalky netvoří.
/Čmelák rolní na květech třezalky.

Vosa lesní
Vosilka hladká
Uzlatka čtyřpruhá
Uzlatka písčinná

© Blanokřídlí v Praze 2016

TOPlist