Rhogogaster scalaris - pilatka zelená Rhogogaster scalaris


čeleď: Pilatkovití - Tenthredinidae

Pilatka zelená (Rhogogaster scalaris) je dlouhá 10 až 13 mm. V ČR je to hojný druh. Dospělci létají od poloviny května do začátku září. Dospělé samičky jsou dravé, živí se různým menším hmyzem. Barevně je to proměnlivý druh, světlé formy mají redukovanou tmavou kresbu, naopak u tmavých forem bývá černá barva na všech částech těla.
Larvy (housenice) se vyvíjejí na mnoha různých listnatých stromech nebo na rozmanitých bylinách, nejčastěji vyhledávají rostliny z čeledi růžovitých. S larvami se lze v přírodě setkat od července do října.

/Pilatka zelená na pařezu.
Na prstu.
/Pilatka zelená na prstu.
Portrét.
/Pilatka zelená, portrét.

Vosilka Gorytes planifrons
Pilenka brukvová (pilatka řepková)
Hrnčířka Ancistrocerus nigricornis
Hrnčířka Symmorphus debilitatus

© Blanokřídlí v Praze 2016

TOPlist