Pilenka brukvová (pilatka řepková) Athalia rosae


čeleď: Pilatkovití - Tenthredinidae, podčeleď pilenky - Allantinae

Pilenka brukvová je dlouhá 7 až 8 mm. S dospělci se lze setkávat od dubna do září. Během jednoho roku se totiž většinou vylíhnou 3 generace. Dospělé pilenky jsou často vidět, jak se živí na květech miříkovitých rostlin. Housenice se živí na mnoha různých druzích brukvovitých rostlin. Brukvovité rostliny obsahují v listech a stoncích a semenech na obranu proti žravým škůdcům glukosinoláty. Pilenka brukvová patří k těm druhům hmyzu, které se tomu dokázaly přizpůsobit. Nejenom že jí glukosinoláty nevadí, ale ona dokonce takové rostliny s vyšším obsahem glukosinolátů vyhledává. Její housenice pak glukosinoláty z potravy z rostlin ve své hemolymfě koncentrují. To slouží larvám jako obranný mechanismus. Při napadení některým predátorem larva vypouští kapičky hemolymfy a to má na většinu predátorů vysoký odstrašující účinek. Glukosinoláty, které larvy během svého žíru nahromadily ve svých tělech, zůstávají později i v tělech dospělců.
Pilenka brukvová je u nás všude hojná a velmi rozšířená.

/Pilenka brukvová na květech krabilice.
Pilenka brukvová přezimuje ve stadiu dorostlé housenice v zemním kokonu. Teprve na jaře se zakuklí a dospělci se líhnou od konce dubna. Samička klade vajíčka přednostně na mladé listy, kladélkem nařízne okraj listu a po jednom klade svých 50–300 vajíček do takto vytvořených kapsiček. Po 6–10 dnech se líhnou larvy a začínají se žírem. V červenci až srpnu se objevuje druhá generace. Za příznivého počasí může místy následovat ještě třetí generace, která se potom silněji vyskytuje na mladé ozimé řepce.
/Athalia rosae, foto shora.
Dospělce jsem fotografovala 12. 7. 2021.

Nomáda proužkovaná
Hrabalka černoskvrnná
Pilorožka zvonková
Vosilka Gorytes planifrons

© Blanokřídlí v Praze 2016

TOPlist