Kuželitka Coelioxys sp.


čeleď: Čalounicovití - Megachilidae

Kuželitka (Coelioxys sp.) - popis rodu: V ČR žije 13 druhů kuželitek, které si jsou navzájem velmi podobné. Všechny druhy jsou hnízdní paraziti, zejména u svých příbuzných čalounicovitých včel samotářek. V závislosti na vývojovém cyklu hostitelských včel mají jednu nebo dvě generace do roka. Dospělci kuželitek se živí nektarem z květů, nektar sbírají pouze pro svou vlastní spotřebu.

O rozmnožování kuželitek je zatím málo znalostí. Přibližně se dá říct, že chování kuželitek probíhá takto:
Samička pronikne ostrým koncem zadečku skrz obložení zapečetěné plodové komůrky některé samotářské včely a vyklade svoje vajíčko k pylovým zásobám. Larva kuželitky se zpočátku krmí na pylových zásobách. Po týdnu a svléknutí narostou larvě kuželitky velká a ostrá kusadla, těmi zabije hostitelskou larvu nebo vajíčko. Potom se larva kuželitky živí pylovými zásobami.
/Kuželitka, hlava zepředu.

Zdá se, že kuželitky vyhledávají květy kakostů. Zde se živí v květu kakostu lučního - 24. 8. 2017 u Šáreckého potoka.
/Kuželitka v květu kakostu lučního.
Okamžik před odletem. Dobře se zobrazil zadeček.
/Kuželitka už mává křídly před odletem.

V roce 2013 jsem fotografovala jinou kuželitku (asi jiný druh než na fotografii nahoře) v Dendrologické zahradě na kakostu bahenním.
/Kuželitka na květu kakostu bahenního.
Na fotografii shora je dobře vidět kuželovitý tvar zadečku.
/Kuželitka foto shora.

Tady se kuželitka živí v květu chrpy ostroperé v Botanické zahradě na Albertově (foto 10. 7. 2017).
/Malá kuželitka se živí v květu chrpy.


Tuhle kuželitku jsem našla mrtvou, vězela v pavoučí síti. A během smrtelného zápasu ukázala dříve skryté kladélko. Překvapilo mne, jak je její kladélko tenoučké.
/Mrtvá kuželitka s viditelným kladélkem.

Selandria melanosterna - pilanka
Mravenec stínomilný
Mravenec obecný
Vosa saská

© Blanokřídlí v Praze 2016

TOPlist