Srpuška Gasteruption sp. (Gasteruption jaculator agg.)


čeleď: Srpuškovití - Gasteruptionidae

Srpušky z okruhu druhu Gasteruption jaculator jsou nápadně štíhlé. Samičky mají velmi dlouhé kladélko s bílým zakončením. V ČR se vyskytuje větší počet navzájem podobných druhů.
Jsou to hnízdní parazité samotářských včel. Proto samička takové dlouhé kladélko potřebuje, aby dosáhla do komůrky samotářské včely a nakladla tam svoje vajíčko. Vylíhlá larva srpušky nejprve zlikviduje larvičku hostitelského druhu, a potom se sama živí na zásobách nektaru a pylu, jaké v hnízdní komůrce připravila včelička.
Dospělce lze spatřit, jak se krmí nektarem a pylem na květech. Navštěvují květy mnoha druhů rostlin, k nejoblíbenějším patří miříkovité.

Na horní fotografii je na květech děhelu, 30. 7. 2020.

Fotografovala jsem jí také 27. 8. 2016 na květech zlatobýlu, na břehu Vltavy v Praze za Zoologickou zahradou.
/Hmyz s nápadně dlouhým kladélkem.
/Srpuška s dlouhým kladélkem.

Existuje větší počet navzájem podobných druhů srpušek, které jsou ovšem podle fotografií nerozlišitelné. Velikost jedinců kolísá hlavně v závislosti na tom, kolik potravy měla larva srpušky k dispozici.
28. 6. 2019 jsem fotografovala drobnou srpušku na květu heřmánku, blízko Šáreckého potoka.
/Heřmánek s drobnou srpuškou.

Srpušku na květech srpku určil odborník podle fotografie na druh Gasteruption caucasicum. (červenec 2019)
/Srpuška Gasteruption caucasicum na květech srpku.

Vosilka Gorytes planifrons
Pilenka brukvová (pilatka řepková)
Hrnčířka Ancistrocerus nigricornis
Hrnčířka Symmorphus debilitatus

© Blanokřídlí v Praze 2016

TOPlist