Řeřišnice luční Cardamine pratensis


čeleď: Brukvovité - Brassicaceae

Řeřišnice luční často roste na zaplavovaných loukách. Je to velmi variabilní druh, pravděpodobně se skládá z několika podobných druhů.
Diploidní typ má 2n = 16, ale byly zjištěné typy s různě větším počtem chromozomů.
Důležitým rozlišovacím znakem od podobných druhů jsou žluté prašníky a žlutozelené kališní lístky.

/Řeřišnice luční, bílé květy se žlutými prašníky.

Tady jsou vidět žlutozelené kališní lístky.
/Řeřišnice luční se žlutozelenými kališními lístky u květů.

Lodyžní listy mají úzce podlouhlé až čárkovité lístky.
/Řeřišnice, lodyžní list s lístky úzce podlouhlými.

Některé rostliny mají květy narůžovělé až fialové.
/Řeřišnice luční pravá může mít nafialovělé květy.

Louka s kvetoucí řeřišnicí.
/Louka s kvetoucí řeřišnicí.

Řeřišnici se daří na vlhkých místech.
/Řeřišnice luční, bíle kvetoucí rostliny u rákosí.
Foto 30. 4. 2017 na revitalizované louce u Šáreckého potoka nad Kalinovým mlýnem.

Lopuch hajní
Rozchodník ostrý
Tavolník japonský
Borůvka černá (brusnice borůvka)

© Blanokřídlí v Praze 2016

TOPlist