Jedle bělokorá Abies alba


čeleď: Borovicovité - Pinaceae

Jedle bělokorá je naše původní evropská jehličnatá dřevina. V dřívějších stoletích u nás patřila k nejčastějším lesním druhům. Jedlové dřevo je dobře trvanlivé pod vodou, kdysi z něj lidé např. dělali potrubí pro vypouštění rybníků. Dřevo mělo časté využití jako stavební.
Ve 20. století ale došlo ke značnému odumírání jedlí. Způsobovalo to znečištěné ovzduší a další nepříznivé vlivy, mezi nimi také jiné způsoby hospodaření v lesích.

V lesích Prahy 6 je jedle bělokorá na vhodných místech opět často vysazovaná. Je možno jí vidět v oboře Hvězda a v Divoké Šárce, ale pouze mladé stromy.

K rozlišovacím znakům druhu jedle bělokorá patří krátce chlupaté letorosty. (Podobná jedle obrovská má výhony lysé a lesklé.)
/Jedle bělokorá, větvička je při zvětšení viditelně chlupatá.
Jehlice jsou svrchu leskle zelené, na rubu mají 2 bělavé proužky průduchů.
/Jedle bělokorá, spodní strana jehlic.
Pupeny na vrcholovém výhonu.
/Pupeny na vrcholovém výhonu.
/Jedle bělokorá, pupeny, foto z boku.
Mladé jedle bělokoré v oboře Hvězda.
/Mladé jedle bělokoré v oboře Hvězda.

Lopuch hajní
Rozchodník ostrý
Tavolník japonský
Borůvka černá (brusnice borůvka)

© Blanokřídlí v Praze 2016

TOPlist