Rostliny Seznam

Habr obecný Carpinus betulus

od Hanka

čeleď: Lískovité - Corylaceae (dříve habrovité - Carpinaceae)

Habr obecný patří v lesích na území k nejčastějším dřevinám. V minulosti se pěstoval zejména na palivové dříví, jeho dřevo je hodně výhřevné. Lidi využívali jeho vynikající pařezovou výmladnost a sklízeli jeho kmínky v krátkém obmýtí. Dodnes se v Praze většinou setkáváme s habry, které mají několik kmenů, co vyrůstají ze starého pařezu.
Při tom jen málo lidí si dokáže vzpomenout, jak habr kvete.

Číst více

Křivatec žlutý Gagea lutea

od Hanka

čeleď: Liliovité - Liliaceae Juss

Křivatec žlutý je vytrvalá cibulovitá bylina. Je to jediný náš druh křivatce s prakticky stoprocentní tvorbou semen. Láká mnoho druhů hmyzích opylovatelů .

Vyskytuje se velmi hojně na vlhkých plochách, často pod stromy.
Na mnoha lokalitách je zjara první a jedinou kvetoucí rostlinou, která má v květech nektar a pyl.

Číst více

Slivoň třešňová (myrobalán) Prunus cerasifera

od Hanka

čeleď: Růžovité - Rosacaceae (dříve Mandloňovité - Amygdalaceae)

Slivoň třešňová (myrobalán) zjara patří v mezi nejčasněji kvetoucí dřeviny. Je to velmi proměnlivý druh ve velikosti a zbarvení květů, plodů a listů. Květy mohou být bílé, růžové až červené. Často se používá jako podnož pro roubování jiných kultivarů rodu Prunus. Snadno zplaňuje. Má dlouhé postranní kořeny, ze kterých vyrůstají četné výmladky. Často roste jako velký keř, někdy je to i vysoký strom.


Číst více

Vrba nachová Salix purpurea

od Hanka

čeleď: Vrbovité - Salicaceae

Vrba nachová je středně velký keř se vzpřímenými tenkými větvemi. Má žlutě zbarvené lýko. Kvete koncem března a v dubnu, před rašením listů. Jehnědy má drobnější než jíva, a kvete zhruba o týden později než jíva.
Pro hmyz je užitečné, když je kvetení různých druhů vrb časově posunuté, a hmyz má k dispozici kvalitní vrbový pyl a nektar z květů po delší dobu.
Má velmi hořké listy a kůru, proto jí dobytek nežere. Bývá často na pastvinách, je to pro ní velká výhoda, že jí zvířata neokusují.
Samčí květy mají nitky tyčinek až pod prašníky srostlé.

Číst více

Vrba košíkářská (konopina) Salix viminalis

od Hanka

čeleď: Vrbovité - Salicaceae

Vrba košíkářská je to statný keř 2 - 6 m vysoký, vyjímečně i strom. V Evropě je tato vrba pěstovaná kvůli proutí už od pradávna, dřív to byla nejčastěji vysazovaná vrba. Kvete brzy zjara před rašením listů. Její přítomnost v krajině je velmi důležitá pro mnoho druhů hmyzích opylovatelů. Rozkvétá totiž v termínu, kdy se čmeláci i několik druhů včel samotářek probouzejí z dlouhého zimního spánku a hledají, kde se nasytit. Vrba košíkářská a vrba jíva jsou v časném jaru první dřeviny, které mají ve květech nejenom pyl, ale také sladký nektar.

Číst více

Topol osika Populus tremula

od Hanka

čeleď: Vrbovité - Salicaceae

Topol osika je strom středních rozměrů. Její kořeny sahají do vzdálenosti až 30 m od kmene, a tvoří hodně kořenových výmladků. Proto v přírodě vídáme většinou skupinku osik vedle sebe. Z našich domácích druhů topolů má nejkvalitnější dřevo.
Je to dřevina velmi světlomilná. K přirozenému uchycení potřebuje holou plochu. Proto bývá na opuštěných pastvinách, na náspech komunikací, na lesních okrajích.
Osikové listí a kůra velmi chutná zvěři, mladé stromky bývají okusem dost poškozované.

Číst více

Olše lepkavá Alnus glutinosa

od Hanka

čeleď: Břízovité - Betulaceae

Olše lepkavá je strom, který dokáže (pokud mu v životě přeje štěstí) vyrůst do výšky až 35 m a dosáhnout tloušťky kmene 1 m v průměru.
Nejčastěji se s ní setkáváme, jak roste podél potoků.
Květy olše lepkavé jsou uspořádané v jehnědách odděleného pohlaví a rozdílného tvaru. Samčí jehnědy bývají 4 až 7 cm dlouhé, před úplnou zralostí prašníků mají hezkou červenavou barvu. Pyl olše lepkavé je žlutý, v době zralosti pylové jehnědy žloutnou.
Samičí jehnědy jsou menší, vejčité, a po opylení začnou dřevnatět.

Číst více

Líska obecná Corylus avellana

od Hanka

čeleď: Lískovité - Corylaceae

Líska obecná obvykle roste jako středně velký keř. Má výbornou výmladnost z pařezu a bohatě obráží na kořenových nábězích, keře jsou pak tvořené mnoha kmínky.
V dávné minulosti (asi 7 000 let př. n. l.) byla na našem území převládající dřevinou. Dnes je v lesnictví považovaná za plevelnou dřevinu. V porostech ale působí příznivě, její listový opad se dobře rozkládá a brzy vytváří vrstvu dobrého humusu. A co je na ní nejlepší? No přece chutné oříšky.

Číst více

Bodlák kadeřavý Carduus cripus

od Hanka

čeleď: Hvězdnicovité - Asteraceae

Bodlák kadeřavý je dvouletá bylina, v dobrých podmínkách dokáže vyrůst až do výšky kolem 2 metrů. Lodyhu má přímou, obvykle větvenou. Bývá pavučinatě chlupatá. Často roste na okrajích cest, zejména v místech bohatých na dusík.
Jako všechny bodláky, i druh bodlák kadeřavý hmyz velmi miluje. Zejména včely oceňují, že kvete až v létě, kdy už jsou naše domácí druhy dřevin odkvetlé a zdrojů květního pylu a nektaru je v přírodě velmi málo.

Číst více

Křivatec český Gagea bohemica

od Hanka

čeleď: Liliovité - Liliaceae Juss.

Křivatec český je drobná vytrvalá cibulovitá bylina. Kvetoucí rostliny mají 2 niťovité přízemní listy a 2 až 6 střídavých lodyžních listů. Mívá mnoho vedlejších cibulek. Listy nekvetoucích rostlin jsou niťovité a tvoří pouze jakýsi "trávníček".
Semena se u našich rostlin netvoří.

Číst více